Voor elk gebruik van deze website gelden deze gebruiksvoorwaarden (disclaimer van Alletreintickets.nl). De gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerder van deze website ten alle tijden worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere voorwaarden en condities. Het gebruik van Alletreintickets.nl impliceert dat de gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, ga de gebruiker akkoord met de disclaimer.

Aansprakelijkheid
De beheerder en maker van Alletreintickets.nl besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van deze website. De informatie die op deze website beschikbaar is, of die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen en/of informatieleveranciers.
Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten, achterhaald of onvolledig zijn. De informatie op deze website kan op elk moment gewijzigd worden door de auteur. Aan de inhoud van Alletreintickets.nl kunnen geen enkele rechten ontleend worden. Alletreintickets.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg zijn door het gebruik van Alletreintickets.nl. Tevens is Alletreintickets.nl niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt. De verstrekte informatie wordt dan ook zonder garantie van om het even welke aard beschikbaar gesteld. Alletreintickets.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties, noch de daaraan gekoppelde acties. Alletreintickets.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarnaar sommige hyperlinks op Alletreintickets.nl verwijzen. Alletreintickets.nl tekent geen protest aan over, noch keurt zij dergelijke webpagina’s of hun inhoud goed, omdat Alletreintickets.nl geen invloed kan uitoefenen op dergelijke webpagina’s en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt gegeven. Het gebruik van dergelijke webpagina’s is geheel voor het risico van de gebruiker. Alletreintickets.nl verkoopt zelf geen artikelen en biedt ook geen diensten aan maar verwijst door middel van hyperlinks naar websites van derden. Alletreintickets.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, levering of service van bepaalde artikelen of diensten die via websites van derden zijn aangeschaft.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie, merknamen en andere inhoud van de website Alletreintickets.nl te wijzigen, kopiëren, reproduceren, verkopen, verhuren of op andere wijze te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website. Alletreintickets.nl bevat teksten, afbeeldingen en andere items die door het auteursrecht worden beschermd. Het auteurswerk op deze werken ontstaat van rechtswege, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die wordt verspreid via deze website (teksten, lay-out, afbeeldingen, grafische elementen of andere items) op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren. De gebruikte informatie en het beeldmateriaal is voor een groot deel van eigen komaf of met toestemming verkregen van vrienden, kennissen of anders op legale manier verkregen. Mocht u het idee hebben dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van informatie, neem dan even contact op zodat het materiaal verwijderd kan worden.

Tarieven en prijzen
Aan de diverse getoonde tarieven en prijzen die op Alletreintickets.nl getoond worden kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen zijn vanafprijzen en/of indicatieprijzen die variabel zijn en dus kunnen verschillen of kunnen veranderen in de loop der tijd. De prijs impliceert in geen geval de exacte prijs van het product of de service waarnaar de link verwijst.

Affiliates
Alletreintickets.nl werkt samen met affiliatie partijen als Tradetracker en Booking.com. Het is dus mogelijk dat Alletreintickets.nl een kleine commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf Alletreintickets.nl.

Over de Disclaimer van Alletreintickets.nl
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de disclaimer van Alletreintickets.nl, neem gerust contact op via info@alletreintickets.nl